Otvaranje tarota sa 3 karte

Otvaranje tarota sa 3 karte

Kada se radi otvaranje tarota sa 3 karte

Tarot je drevna vještina koja je prenašana stoljećima i tisućljećima i potiče iz drevnih naroda. Postoje razne varijante tarot karata i razne varijante otvaranja tarot karata. Otvaranje tarota sa 3 karte se radi kada se želi dobiti odgovor na jednostavno pitanje koje će se držati općenitog pravila 3 karte; prošlost, sadašnjost i budućnost.

Da bi se znalo protumačiti otvorene karte potrebno je dobro razumijevanje tarot karata au u tome vam može pomoći vrhunski tarot majstor. Svaki tarot majstor ima svoje tarot karte i jako dobro poznaje značenje svojih tarot karata, no vrhunski tarot majstor se treba sa vama povezati i energetski kako bi shvatio značenje otvorenih karata i znao protumačiti otvorene karte.

Kod ovog otvaranja izvuku se karte te se prvo postavi karta prošlosti, pa pored nje desno karta sadašnjosti, pa još desno karta budućnosti. Otvorene karte tarot majstor će tumačiti na osnovu energetske povezanosti sa vama i pitanju koje ste postavili kako biste dobili jednostavan odgovor.

Razumijevanje sebe uz 3 karte tarota

Otvaranjem karti tarota osoba može puno toga naučiti o samome sebi jer tarot karte donose poruku koju osoba treba čuti. Otvaranje 3 karte tarota je pojednostavljeno otvaranje koje će tumačiti sadašnje stanje, prošlost, ali i utjecaj na budućnosti na polju za koje se postavlja pitanje i za koje se karte otvaraju.

Tarot karte su tu da savjetuju, usmjeravaju i predviđaju događaje, koje će vrhunski tarot majstor znati iščitati iz poruke koju otvorene karte donose. Osobe koje traže svoj put, koje traže odgovore na svoja pitanja, osobe koje traže pomoć za izlaz iz neke situacije otvaranje sa 3 karte tarota može vrlo efikasno dati usmjerenje i odgovor na traženo pitanje.

Svi mi tražimo neki smisao bilo da se radi o nekim bezazlenim situacijama ili teškim životnim prilikama, svakome od nas njegov je problem najteži teret koji nosi. Za svaki težak teret koji nosimo tražimo način kako bismo riješili i olakšali teret koji nam je nadvijen iznad glave i tražimo pravi put, a u tome nam mogu pomoći tarot karte.

Pozicije tumačenja 3 karte tarota

Otvaranje 3 karte svakako znače u otvaranju s lijeva udesno vodoravno posložene jedna do druge prošlost, sadašnjost, budućnost. Prilikom otvaranje 3 karte uz pitanje koje osoba postavlja potrebno je smiriti misli i koncentrirati se na postavljeno pitanje. Još bolje tumačenje ćete dobiti od tarot majstora ukoliko dopustite da vas tarot majstor upozna energetski kako bi mogao jasnije i točnije protumačiti karte. To ne znači da je potrebno ispričati tarot majstoru sve vaše životne događaje, no dopustite mu da se energetski poveže sa vama.

Pozicija 1 predstavlja prošlost i tarot majstoru omogućava da dobije uvid u neke prošle događaje koji uvijek direktno, a ponekad i indirektno utječu na sadašnje stanje. Dok pozicija 2 koja predstavlja situaciju u kojoj se osoba sada nalazi refleksija je prošlih događaja, no i događaja koji su upravo dešavaju osobi koja postavlja pitanje. Pozicija 3 je karta koja daje uvid o tome kako će se situacija u budućnosti riješiti, te što će utjecati na ishod situacije, odnosno tko će sudjelovati u ishodu. Savjetnici centra Zara tarot vam mogu dati stručne savjete prilikom ovakvih otvaranja i pomoći u svakoj situaciji.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (455 ocjena)